Twitter response:

INTENZIVAN PROGRAM ISPRAVLJANJA LOŠIH OCJENA

Ovaj program namijenjen je učenicima koji na polugodištu ili na kraju školske godine imaju lošu ili pak negativnu ocjenu, te za one koji su upućeni na popravni ispit. U tjedan ili dva tjedna intenzivnog rada prelazi se obrađeno gradivo kako bi ga učenik savladao i ispravio ocjenu.

Organizira se za sve školske predmete u vrijeme:

  • zimskih školskih praznika (20 sati – 5 dana po 4 školska sata ili 10 dana po 2 školska sata)
  • proljetnih školskih praznika (20 sati – 5 dana po 4 školska sata ili 10 dana po 2 školska sata)
  • ljetnih školskih praznika – pripreme za popravne ispite (6 dana po 4 školska sata)

POLAZNICI: učenici nižih i viših razreda osnovne škole, te srednjoškolci koji nisu ostvarili očekivani rezultat na kraju školske godine

PREDMETI: hrvatski jezik, engleski jezik, matematika, kemija, fizika te ostali predmeti prema dogovoru

NAČIN RADA: individualno, u paru, rad u mali grupama

KADA: tijekom školskih praznika, mjesec dana prije kraja školske godine, za vrijeme trajanja popravnog ispita

TRAJANJE: 45 minuta sat (prema dogovoru i dulje)

CIJENA: NA UPIT ovisi o odabranom načinu rada te načinu plaćanja

Cijena program uključuje sva potrebna materijalna i edukativna sredstva za rad, materijale za vježbanje kod kuće, pisane materijale za roditelje, pisano inicijalno i završno stručno mišljenje

DODATNI MATERIJALI: osigurava Obrnuta Učionica