Twitter response:

LOGOPED

  • poremećaj socijalne komunikacije
  • poremećaj izgovora glasova govora (dislalija)
  • specifične teškoće učenja: disleksija, disgrafija i diskalkulija
  • djeca koja zbog teškoća nisu uspjela steći znanja potrebna za upis u prvi razred
  • djeca kojima treba više vremena kako bi usvojila određene pojmove