Twitter response:

Privola

Opseg Privole
Vjerujemo da ste upoznati s novom Općom odredbom o zaštiti osobnih podataka (General Data Protection Regulation – “GDPR”), koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018. godine. Kako bismo mogli djelovati u skladu s GDPR zahtjevima o suglasnosti, dužni smo prikupiti potvrde naših polaznika o privoli s primanjem naših sadržaja poštom, e-mailom ili telefonom.
Izričito sam suglasan/a da voditelj obrade smije obrađivati sljedeće moje osobne podatke i podatke moga djeteta u niže navedene svrhe te iste smije pohranjivati za navedeno razdoblje:
Kategorije osobnih podataka: Podaci polaznika navedeni u Ugovoru o upisu o pohađanju tečaja / programa / instrukcija (ime i prezime, mjesto stanovanja, mjesto i datum rođenja, ulica i broj, ime oca i majke, telefon/mobitel, e-mail); Podaci polaznika navedeni u online upisu (ime i prezime, mjesto stanovanja, mjesto i datum rođenja, ulica i broj, ime oca i majke, telefon/mobitel, e-mail), Podaci polaznika navedeni u prijavi za tečaj / program / rođendan / događanje (ime i prezime, mjesto stanovanja, mjesto i datum rođenja, ulica i broj, ime oca i majke, telefon/mobitel, e-mail)
Svrhe obrade: Kontaktiranje, slanje obavijesti, dopisa, uplatnica i informacija vezanih uz programe ili događanja organiziranih od strane Obrnute učionice d.o.o.
Razdoblje pohranjivanja: Za vrijeme trajanja Ugovora o upisu i pohađanju tečaja/seminara/instrukcija/programa, te godinu dana nakon završetka trajanja Ugovora, radi informiranja o programima ili događanjima u Obrnutoj učionici d.o.o., osim onih osobnih podataka za koje važeći zakonski propisi nalažu duže vrijeme pohranjivanja.

Pravo povlačenja privole u skladu s odredbom članka 7. stavka 3. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

Ova privola može se povući u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti voditelj obrade ili njegov zastupnik u pisanom obliku na adresu Domašinečka 4, Zagreb, e-mailom na: info@obrnutaucionica.hr ili usmenim putem.
Po primitku izjave o povlačenju privole, voditelj obrade će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju više se neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Potrebno je napomenuti da će sve obrade/prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjani.

Dodatne informacije
Voditelj obrade: Obrnuta učionica d.o.o., Zagreb, Domašinečka 4
Zastupnik voditelja obrade: Zrinka Bazianec

Odredbe vezane uz podatke navedene u ovoj izjavi nisu ni zakonska ni ugovorna obveza, niti su uvjet nužan za sklapanje ugovora. Stoga ne postoji obveza pružanja tih podataka. Pravna osnova za bilo koju obradu podataka u smislu ove izjave je samo privola kojom je odobrena obrada (članak 6. stavak 1. točka (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Ako se privolom ne odobri obrada, ovdje opisana obrada podataka neće se izvršiti.

Nadalje, temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) u odnosu na obradu gore navedenih osobnih podataka imate:

  • Pravo na pristup i potvrdu od strane voditelja obrade u vezi s osobnim podacima koji se odnose na ispitanika u skladu s člankom 15. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
  • Pravo na ispravak u skladu s člankom 16. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
  • Pravo brisanja (“pravo na zaborav”) u skladu s člankom 17. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
  • Pravo na ograničenje obrade u skladu s člankom 18. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
  • Pravo na prenosivost podataka u skladu s člankom 20. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
  • Pravo na prigovor u skladu s člankom 21. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

Također imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka.

Pročitao sam i razumio sadržaj ovog dokumenta te kao ispitanik dajem izričitu suglasnost u smislu ove izjave