Twitter response:

PSIHOLOŠKO TESTIRANJE I PROFESIONALNA ORIJENTACIJA – u najavi (uskoro)

PSIHOLOŠKA PROCJENA PRIJE POLASKA U ŠKOLU provodi se standardiziranim psihologijskim instrumentima. Ovisno o dobi djeteta, procjenjuje se njegov cjelokupni psihomotorni razvoj, inteligencija, socio-emocionalni razvoj, grafomotorika, verbalno razumijevanje, pažnja i hiperaktivnost.

PROFESIONALNA ORIJENTACIJA je stručni razgovor s psihologom o izboru škole, fakulteta, odnosno zanimanja u skladu s interesima i osobinama osobe. Obuhvaća testiranje sposobnosti učenika i individualni razgovor s psihologom koji uključuje i prisutnost roditelja. U skladu s rezultatima testiranja sposobnosti, školskim uspjehom te zahtjevima pojedine škole dijete i roditelj se savjetuje o odabiru nastavka školovanja, odabiru razina obveznih predmeta na državnoj maturi, izbornih predmeta i slično. Namijenjena je učenicima završnih razreda osnovne škole te srednjoškolcima koji žele potvrditi izbor svog zanimanja ili još uvijek ne znaju gdje se upisati, koje su im sposobnosti najrazvijenije, koje im je zanimanje primjereno te kako doći do potrebnih informacija. Procjena uključuje razgovor s djetetom i njegovim roditeljima, pisano mišljenje i povratnu informaciju.

POLAZNICI: djeca predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi

NAČIN RADA: individualno

KADA: tijekom cijele godine

TRAJANJE: dva puta tjedno po 60 minuta ili više prema dogovoru

CIJENA: NA UPIT

Cijena uključuje pisano inicijalno i završno stručno mišljenje.